Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

B) SOSYAL HİZMETLER

Sosyal Devlet’in ikinci ayağı ise “sosyal hizmetler”dir… Bu bağlamda eğitim hizmeti, kültür hizmetleri, din hizmetleri, spor hizmetleri vb. faaliyetleri bu bölümde ele alabiliriz.

1– EĞİTİM HİZMETLERİ

Eğitim bahsinde detaylı olarak bu konuya değineceğiz; ancak burada belirtmemiz gereken yönü, gençlerin eğitim masraflarının, anne–babanın sırtında değil, devletin sorumluluğu içerisinde olduğudur. Bireylerin sahip oldukları kabiliyetleri açığa çıkarmak, onları kendi kültürüne göre eğitmek, çağdaş bilgilerle donatmak öncelikle devletin vazifesidir ve her vatandaşının hakkıdır.

2– KÜLTÜR HİZMETLERİ

Öncelikle milletlerin kendi kültürü, kendi tarihi ve medeniyeti ile ilgili olmak üzere kültürel faaliyetlerin  devlet tarafından finanse edilmesi; bu bağlamda sanatsal faaliyetler için gerekli maddi katkının sağlanması, bu hususta gerekli eğitim kurumlarının sayısının arttırılması Sosyal Devlet’in hizmetleri rasında yer almaktadır. Burada görsel medyaya da değinmekte fayda bulunmaktadır.

Sosyal Devlet, büyük bütçeler gerektirdiği için yapılamayan filmlerin bütçelerini finanse ederek milletin kendi değerlerini nesillere görsel olarak anlatmasına imkan tanıyacaktır.

Yabancı filimler ile o milletlerin kültür bombardımanı altında kalan nesillerin kendi kültürlerini değerlerini görsel olarak sinema mantığı içerisinde öğrenmesi sağlanacaktır.

Özellikle görsel medya son derece stratejik bir alandır. Bu sahada milli bir politikanın varlığı nesillerin yetiştirilmesi ve bilinçlendirilmesi için son derece önemlidir.

Medya ile ilgili bir diğer konu da, gerek yazılı, gerekse görsel yerel medya kuruluşları maddi olarak desteklenecektir.

Yerel medyanın güçlendirilmesi, çok sesliliği sağladığı gibi, demokrasinin de yerleşmesine katkıda bulunacaktır. Örneğin yerel televizyonların uydu kiraları, belli bir tiraja kadar yazılı basının kağıt giderleri devlet tarafından verilen “toplumu bilinçlendiren reklamlar” karşılığı sübvanse edilecektir.

3– DİN HİZMETLERİ

Bireylere din eğitiminin verilmesi ve ibadethanelerin yapılmasının sağlanması yine Sosyal Devlet’in vazifeleri arasındadır. Elbette Sosyal Devlet’in bu özelliği hem devlet–millet kaynaşmasına katkı sağlayacak, hem de din istismarını önleyecektir.

4– SPOR HİZMETLERİ

Sportif faaliyetlerin tabana yayılmasının sağlanması, özellikle gençlerin yetişmesinde zararlı alışkanlıklardan korunmasında son derece önemlidir. Mahalle, köy spor klüplerinin devlet bütçesi tarafından desteklenmesi, çocuklar için geniş oyun ve eğlence komplekslerinin yapılması Sosyal Devlet’in hizmetleri arasında yer almaktadır. Atatürk’ün dediği gibi “sağlam kafa sağlam vücut da bulunur.”