Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ VE KKTC TARIMI SEMPOZYUMU

Türkiye’de İstanbul ve Bursa’da, Azerbaycan’da Bakü’de, Almanya’da Heidelberg’de düzenlenen Milli Ekonomi Modeli kongre serisi, şimdi de Yavruvatan KKTC’ye geliyor. Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yarın düzenlenecek olan kongrede KKTC’nin en önemli gelir kalemlerinden birini oluşturan ‘Kıbrıs tarımı’da masaya yatırılacak ve Yavruvatan’ın tarımsal üretim kapasitesinin nasıl arttırılacağı ve geliştirileceği Milli Ekonomi  Modeli ilkeleri bağlamında ele alınacak. Kısaca Milli Ekonomi Modeli, KKTC’nin sorunlarına da deva olacak.

Lefkoşa’daki kongre “Milli Ekonomi Modeli ve KKTC Tarımı” başlığı altında organize ediliyor. Selamlama konuşmalarının ardından kongrede 4 oturum yapılacak.

MİLLİ EKONOMİ MODELİ ve KKTC TARIMI SEMPOZYUMU

Sunum: Dr. Nuri Kaplan

2 Kasım 2013 (Cumartesi)

Saat 09.00 -12.00 Açılış konuşması

  • KTÇB Başkanı Alican KABAKÇI
  • UBEM Teşkilatının Bugüne kadarki faaliyetlerinin özeti. (UBEM Genel Sekreteri Harun KAYACI)

* * *

Selamlama konuşmaları :  Dünyadaki MEM Uygulamaları Hakkındaki Görüşler

  • Bünyamin YÜCE
  • Mehmet Emin KOÇ
  • Ahmet ERİMHAN
  • İbrahim BERK
  • Emre POLAT
  • Zeki GARAÇOĞLU
  • Hüseyin ZENGİN

* * *

1. Oturum  |  Saat 12.00 -13.30

BAŞKAN: Prof. Dr. Ömer EYERCİOĞLU

1- İpek KIZILDUMAN (KKTC)  |  KKTC’de Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması ve Sorunları.
2- Prof. Dr. Rauf MEMMEDOV  |  Dünyada MEM’e duyulan ihtiyaç.
3- Dr. Ahmet H. Kepekçi  |  MEM’de Hayvancılık.
4- Niyazi NİZAM (KKTC)  |  KKTC’de Tarımsal Destekler ve Yasal Boyutu.
5- Selim Kotil  |  MEM ve Pazarlama Stratejileri.

* * *

2. Oturum | Saat 13.30 -15.00

BAŞKAN: Prof. Dr. Ata SELÇUK  |  MEM’de Nükleer Enerji.

1- Prof. Dr. Dünyamalı VELİYEV  |  MEM ve Bağımsızlık.
2- Serhat USANMAZ (KKTC)  |  KKTC’de İyi Tarım Uygulamaları.
3- Dr. Fuat ŞENGÜL  |  MEM’de Enerji Kaynakları ve Kullanımı
4- Mehmet ERCİLASUN (KKTC)  |  KKTC’de Tarımsal Üretimin Durumu ve Yapısal Sorunları.
5- Dr. Harun KAYACI  |  MEM’de Para ve Para Politikaları.

* * *

3. Oturum  |  Saat 15.00 -16.30

BAŞKAN: Dr. AbdulahTERZİ

1- Alican Kabakçı (KTÇB Başkanı)(KKTC)  |  KKTC Çiftçisinin Karşılaştığı Sorunlar.
2- Prof. Dr. Ünal EMİROĞLU  |  Hukuki Durum ve MEM’eUyarlanması
3- Prof. Dr. Xosrov KERİMOV  |  MEM’in Dünya İktisatçılarıÜzerindeki  Etkileri.
4- Muharrem BAYRAKTAR  |  MEM’de Enerji Politikaları.
5- Birol ŞENSOY (KKTC)  |  KKTC Tarımı Sorunlarına Çözüm Önerileri.

* * *

4. Oturum  |  Saat 16.30 -18.00

BAŞKAN: Prof. Dr. Ünal EMİROĞLU

1- Prof. Dr. Rovshen GULİYEV  |  Dünyanın Yaşadığı İktisadi Krizlerve Çıkış Yolu Olarak MEM.
2- Prof. Dr. Vladimir LİSİCHKİN  |  Dünyanın MEM’e Olan Talebi.
3- Prof. Dr.  Ömer EYERCİOĞLU  |  Tarım Destekleri ve MEM Çözümleri.
4 - Prof. Andrey KOROTKOV  |  Rusya’nın MEM  Uygulaması.
5 - Prof. Dr. Ömer SARAÇOĞLU  |  MEM’de Ormacılık Politikaları.
 
Saat 18.00 – Kapanış konuşması

Prof. Dr. Haydar BAŞ